Blogi

square-icon POSTITUSED

Me kõik teame, et parem on karta kui kahetseda. Eriti hästi peab see ütlus paika autopargi hoolduse puhul.

Autopargi ennetav hooldus aitab säästa hulga raha. Hästi hooldatud sõiduk kulutab vähem kütust, sellel esineb vähem rikkeid ja ka jooksvad kulud on madalamad. Ennetav lähenemine aitab jõuda probleemile jälile veel enne, kui see sõiduki turvalisust mõjutama hakkab.

Siiski, nagu paljude muude asjadega selles valdkonnas, on seda kergem öelda kui teha. Head kavatsused ei vii alati tõhusate tegudeni. Autopargi üldist seisukorda võib mõjutada nii inimlik eksitus, ettevõtte juhuslik laienemine kui ka juhi puudulik väljaõpe. Kui teie sõidukite seisukord halveneb, juhtub sama teie finantsnäitajatega. Seega - mida saaksite teha selleks, et oma hoida oma autopark alati laitmatult korras?

 

1. Määrake ametisse autopargi ülevaataja

Korralik ülevaatusgraafik on esimene samm autopargi hea seisundi tagamise suunas. Ennetava hoolduse toiminguid, näiteks õlivahetust, rehvivahetust ja mootori puhastamist, tuleb teostada regulaarselt. Pange vastav meeldetuletus oma kalendrisse või - veelgi parem - sisestage see oma autopargi haldussüsteemi. Kui sellise graafiku pidamine on teie jaoks liiga kulukas või aeganõudev, kaaluge kogenud sõidukihooldusega tegeleva spetsialisti palkamist, kes neid asju teie eest teeb. See jätab teile rohkem aega oma äriga tegelemiseks.

Teie autopargi haldussüsteemi funktsioonid hooldusgraafiku koostamiseks

 

2. Hoidke end regulaarsete raportite abil kursis autojuhtide tegevusega

Mõelge hooldusest pigem kui pidevast protsessist, mitte kui konkreetsetel kuupäevadel teostatavatest töödest. Lisaks regulaarsetele ülevaatustele peaksite võimalikult tihti suhtlema oma autojuhtidega. Lõppude lõpuks veedavad just nemad sõidukiga rohkem aega kui keegi teine. See võimaldab neil vältida tarbetut asjaajamist ja viivitusi ning teostada rutiinseid kontrollimisi digitaalselt, otse mehhaanikaportaaliga ühendatud rakenduses, aidates kaasa parimate praktikate tekkele ning pannes aluse tõhusale töösuhtele teie või hooldustiimi või töövõtjaga.

 

3. Veenduge, et teie sõidukid on oma tööks sobivad

Te ei kaevaks ju vundamendiauku plastikust kühvliga ega ehitaks liivalossi ekskavaatoriga? Seega ka iga teie autoparki kuuluv sõiduk peaks olema tehtava töö jaoks sobivalt varustatud. Alavarustatus viib kiirema kulumiseni, ülevarustatus seevastu ebavajalike kulutusteni. Sõiduki maksimaalselt tõhusaks ärakasutamiseks määrake juba sõidukit ostes või tööülesandeid jagades kindlaks, mida konkreetne sõiduk vedama hakkab ja millised on töötingimused.

 

4. Hoolitsege rehvide eest

Rehvirõhk mängib üldises sõidukogemuses suurt rolli. See mõjutab sõiduki käsitsetavust, kütusekulu ja üldist kulumist. Ent pidage meeles, et terve autopargi rehvid ei kulu ühtlaselt. Tingimused nagu ilm, teekate ja sõidustiil mõjutavad rehvide kulumise kiirust. Seetõttu peab autopargi ülevaataja rehvirõhku kontrollima nii enne kui ka pärast sõitu. Juhtidel tuleb rehvirõhku kontrollida sõidu ajal, eriti pikkadel sõitudel. 

Lisaks rehvirõhu kontrollimisele tuleb nii autopargi haldajal kui ka juhtidel hoida silm peal rehvide üldisel seisukorral. Ühe hiljutise uuringu põhjal vähendavad kulunud rehvid kerge kaubiku käsitsetavust kuni 28%. Seega kontrollige oma sõidukite rehve regulaarselt.

Kulunud rehvid ja märjad teed – kas olete ohustatud?

 

5. Hoidke sõidukid puhtana

Te ei läheks ju kliendiga kohtuma poristes kingades (me vähemalt loodame, et mitte). Samuti ei tule teie ettevõtte kuvandile kasuks korratu väljanägemisega sõidukid. Oma sõidukeid puhtana hoides jätate oma ettevõttest professionaalse mulje ning aitate autojuhtidel oma tööst suuremat rahuldust tunda. 

Sõidukeid puhtana hoides saate kiiremini jälile probleemidele nagu rooste ja kerevigastused. Siin tasub teha koostööd autopargi hooldusteenuse pakkujaga, kes aitab teil oma autopargi eest hoolitseda. Hooldusteenuse pakkuja hoiab teie sõidukid puhtana nii, et teie saate pühenduda oma äri muudele valdkondadele. Lisaks on hooldusteenuse pakkuja plussiks erialased teadmised, mis võimaldavad tal tuvastada probleemid veel enne, kui need kasvavad suurteks ja kulukateks väljaminekuteks.

 

6. Koolitage oma autojuhte

Õpetage oma autojuhtidele tõhusaid juhtimisvõtteid ja sõiduki eest hoolitsemist, sealhulgas mehhaanikatöid nagu rehvirõhu ja rehvimustri kulumise kontrollimine. Ettevaatliku ja nõuetekohase autojuhtimise olulisuse rõhutamine vähendab ka tõenäosust, et juhid satuvad liiklusõnnetusse, mis võib tuua kaasa tööseisakuid ja põhjustada kulukat remonti, või mis veelgi hullem — viia kohtumenetluseni.

Lisaks peaksite juhtidele selgitama, miks on regulaarne hooldus ja kaitslik sõidustiil sedavõrd olulised. Nagu keegi kunagi on tabavalt öelnud: koolitused võivad aidata „kasvatada õppijates suuremat eneseteadlikkust ja isiklikku vastutustunnet”.

 

7. Planeerige aegsasti

Heitke pilk paari aasta taha tulevikku. Kus te end näete? Sarnaselt enamiku ettevõtete omanikega näete teiegi end loodetavasti kasvamas: suurem autopark, ulatuslikum äritegevus ja rohkem autojuhte. Aga kas olete selleks kasvuks ka valmis?

Kui te oma tegevust aegsasti ette ei planeeri, võite avastada end ees kihutavatele konkurentidele järele jooksmas. Skaleeritava ärimudeli koostamata jätmine ohustab nii teie äritegevust kui ka finantstulemusi. Suurenevast klientide hulgast tulenevatele kasvavatele nõudmistele kiiruga reageerides ning suuremast autopargist ja personali haldamisest tuleneva lisapingega võite olla sunnitud võtma vastu rutakaid otsuseid või kulutama oma raha liiga tormakalt.

Selle asemel leidke endale teenusepakkuja, kellel on suuremate autoparkide hooldamise ja haldamise võimekus. Koostöö professionaalidega võimaldab teil vähendada halvasti hooldatud sõidukite tõttu tekkivaid tööseisakuid. Seega jätke aeganõudvad planeerimistööd professionaalide hooleks ning teile jääb rohkem aega oma ettevõtte kasvule keskendumiseks. 

Kuidas telemaatika teie ettevõtet tugevdab ja selle ladusale toimimisele kaasa aitab

8. Investeerige autopargi haldamise tarkvarasse


Investeering telemaatikaseadmetesse ja vastavasse tehnikasse võib anda teile olulise konkurentsieelise. Ühe raporti kohaselt võivad autopargi haldamise andmed tõsta produktiivsust kuni 15%. Samuti võimaldab see teil säästa raha – umbes 55% uuringus osalenutest väitsid, et nende kulutused kütusele vähenesid seeläbi kuni 10%. 

Haldusrakendused teavitavad teid või autopargi ülevaatajat näiteks sõidukit kahjustavast sõidustiilist ja edastavad igale juhile automaatsed hoiatused. See aitab parandada nende sõidustiili ja võimaldab hoida kokku raha, mis muidu oleks kulunud sõidukite remondile.

Alati on parem karta kui kahetseda. Kvaliteetsesse autopargi haldusrakendusse investeerimine võimaldab teie meeskonnal salvestada probleeme, planeerida ülevaatusi ja lugeda keerukamat diagnostikat reaalajas. Samuti saate probleemidele jälile enne, kui need suuremaks kasvavad. Lisaks võite lasta tarkvaral automaatselt oma meeskonnaliikmete sõidustiili jälgida ja anda neile teada, kui nad oma sooritust parandama peavad. See omakorda võimaldab säästa kütust ja hoida ära sõiduki kahjustusi.

Olenemata sellest, kas teil on väikeettevõte või tuhandetest sõidukitest koosnev autopark, aitab ennetav hooldus teil alati pikemas perspektiivis säästa aega ja raha.

Kui soovite lisainfot selle kohta, kuidas oma autoparki telemaatikaga varustada, võtke meiega ühendust ja tellige juba täna Fleet Complete’i tutvustav video.

  mai 08, 2020     Marketing FC