<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogi

square-icon POSTITUSED

Autonoomsete sõidukite valdkond on kasvav trend ja ühe enam tuleb turule uusi teenusepakkujaid, kes on mõtlemas välja uusi lahendusi ja võimalusi. Berg Insighti poolt avaldatud raportist selgub, et kasvuootused asjade internet lahendustele on suured. Kui aasta lõpuks ennustatakse, et kasutuses on 21.3 miljonit objekti, siis aastaks 2023 ennustatakse kasvu 50.3 miljonile objektile.

Maailma majandusfoorum (World Economic Forum) ennustab, et kolm peamist trendi mobiilsuse valdkonnas aastal 2019 saavad olema: 

  1. Muutused sõidukite disainis
  2. Muudatused seadusandluses
  3. Uued partnerlussuhted

Samuti ennustatakse, et jagatavate autonoomsete sõidukite arv kasvab 5% kuni 70%-ni. Seega on valdkond kiiresti kasvav ja, et rongist mitte maha jääda peaksid ettevõtted asjade internet võimalusi arvesse võtma.

Freight Waves lisab, et autonoomseid sõidukeid ei saa toota isolatsioonis ja vaja on senisest suuremat koostööd erinevate osapoolte vahel ja palju küsimusi on veel lahendamata. Üks võimalus on koguda kõik informatsioon kokku ühele platvormile, s.h. autotootjatelt, sõidukitelt, infrastruktuurilt, mis võimaldab suurandmete terviklikku analüüsi ja ennetavat reageerimist. Sellised ühendatud sõidukite platvormid, mis koondavad infot erinevalt osapooltelt, nagu CONNVEX  juba tegelikult eksisteerivad.

Autonoomsete sõidukite tulevik

Sandeep Kar, Fleet Complete’i strateegiadirektor lisab: “Autonoomsed sõidukid põhinevad uutel ärimudelitel, mis võimaldavad ressursse paremini kasutada ja vähendavad sõiduki omamise kulu. Me teeme tihedat koostööd autotootjatega, et isesõitvate sõidukitega seotud väljakutsed muuta võimalusteks nii autojuhtidele kui ka autoparkidele.”

Oleme veendunud, et telemaatika on mobiilsuse revolutsiooni üks võtmetegureid. Telemaatika võimaldab luua lahendusi tulenevalt kliendi vajadustest ja kasutada andmeid parimal võimalikul viisil turvalisuse ja tarkade lahenduste loomiseks. Kogutavad andmed käigukastidest, mootoritest ja mujalt võimaldavad andmete agregeerimisel näha trende ja mustreid, mis aitavad olulisel määral parandada teenused. Suurandmed võimaldavad tegeleda probleemiga juba enne nende tekkimist. Selle info abil saavad autoparkide juhid kindlaks teha riskifaktorid ja koheselt reageerida, et neid riske vähendada. Muu hulgas saab selline süsteem anda ülevaate eriti töistest päevadest igas kuus, mil oleks vaja rohkem autojuhte. Abiks on kindlasti ka ülevaade kõige ohtlikumate sõidumaneeridega autojuhtidest (ja mis kellaaegadel selline käitumine enim esineb), et juhti korrale kutsuda ja seeläbi liiklusõnnetusi ennetada.

Autonoomsed sõidukid vajavad telemaatikalahendusi ja ka vastupidi – need kaks ökosüsteemi eksisteerivad koos.

Loe lisaks:

Fleet Complete kaasati isejuhtivate busside süsteemi prototüübi loomisesse

5 telemaatikatrendi, mis autoparke peatselt mõjutavad

  märts 07, 2019     jannebeeken