Blogi

square-icon POSTITUSED

Sellest, kui kiiresti päästetöötajad jõuavad õnnetuspaika, võib sõltuda kannatanute elu või surm. Parameedikutel, politseinikel, tuletõrjujatel, erakorralise meditsiini tehnikutel ja teistel väljaõppinud kiirreageerijatel võib seega olla palju kasu uusimatest GPS-i jälgimistehnoloogiatest, mis tagavad nende ohutult ja kiiresti sihtkohta jõudmise. Allpool anname ülevaate operatiivteenistustele mõeldud GPS-põhise autopargi jälgimistööriista neljast peamisest eelisest, et näidata, kuidas selline jälgimistehnoloogia võib suurendada tõhusust ja seeläbi päästa elusid.

1. Reaalajas asukohaandmed ja liiklusteave

GPS-põhine autopargi jälgimisplatvorm annab veebipõhise juurdepääsu teie autoparki kuuluvate sõidukite andmetele ja võimaldab hallata kogu autoparki ühelt ekraanilt. Lisaks kõigi sõidukite asukoha visualiseerimisele pakub see teile lisavõimalusi, funktsioone ja analüüsivahendeid, mida saate kasutada reaalajas, eriti siis, kui aeg on kriitilise tähtsusega.

GPS-jälgimise tööriistaga saavad päästeteenistujad hõlpsalt leida kiireima tee õnnetuspaika, kasutades reaalajas asukoha- ja liiklusandmeid. Kui liiklusvool on aeglane, võivad GPS-jälgimise tööriistad pakkuda juhtidele välja ka alternatiivseid marsruute. Lisaks üliolulisele reageerimisaja lühendamisele vähendavad optimaalsemad marsruudid kütuse- ja ajakulu.

Optimeerimine_Fleet Complete

Pildldil oleval juhul on üle Eesti laiali mitmed punktid, kuhu peab jõudma. Käesolevas näites on punktide läbimine optimeeritud ja ära jagatud kolme auto vahel. Oluline on veel see, et optimeerimisvõimekust saab vastavalt oma vajadustele häälestada, võttes arvesse autode võimekust/võimalusi, läbitavaid kilomeetreid, punktide läbimiseks kuluvat aega jne. 

 

Lisaks võimaldavad GPS-jälgimistööriistad tiimijuhtidel ja korrapidajatel teha alati kindlaks autoparki kuuluvate sõidukite asukoha ja jälgida nende jõudlust. Tõsisema hädaolukorra puhul saavad tiimijuhid hetkeolukorda hinnata ja otsustada, kas saata õnnetuskohta tiimiliikmete abistamiseks täiendavaid sõidukeid.

 

2. Uus info hetkega

Info viivitamatu liikumine on hädaolukorras ülioluline. Kuna palju asju võib hetkega muutuda, peab kiirreageerijatel olema juurdepääs andmetele reaalajas, et nad saaksid teha taktikalisi otsuseid.

Näiteks kui politseinikud jälitavad kahtlusalust, võib GPS-jälgimise tööriist aidata tiimijuhtidel ja dispetšeritel jälgida olemasolevaid sõidukeid, et teha kiiresti strateegilisi otsuseid sõidukite paigutuse ja tee äralõikamise kohta. Kui jälitamine käib mitme sõidukiga, saab iga tiimiliige jälgida teiste sõidukite asukohti, veendumaks, et kõik suunad oleksid kaetud.

aj-colores-aZ-TRPezwt0-unsplash

Pildi autor: AJ Colores platvormilt Unsplash

Suure põlengu korral võimaldab GPS-jälgimistööriist tuletõrje korrapidajatel vaadata oma üksusi ja saata vajadusel sündmuskohta välja abijõudusid. Siin saavad korrapidajad jälgida oma töötajaid ja nendega suhelda. Ühtlasi on sellest kasu tihedasse suitsu mattunud metsa eksinud tuletõrjuja väljaaitamisel.

 

3. Töökeskkonna ohutuse tagamine

Ajaloolised andmed on abiks reageerimisaja lühendamisel, kuid lisaks võimaldavad need pealike ja töötajatega arutada kaitsliku juhtimise võtteid. Kiirreageerijaid ja päästeteenistujaid ohustab ka teiste liiklejate hooletus, mistõttu ameti operatiivsust silmas pidades on juhtide tähelepanelikkus liikluses erakordselt oluline.

Veebisaidi ResponderSafety.com andmetel hukkus 2017. aastal Ameerika Ühendriikides liiklusõnnetustes 38 korrakaitsjat ning 9 tuletõrjujat / kiirabitöötajat sai surma töökohustuste täitmise ajal kokkupõrke tagajärjel. 2019. aasta esimese nelja kuu jooksul hukkus kokkupõrke tulemusena 16 kiirreageerijat.

GPS-jälgimistarkvara paigaldamine võimaldab tiimijuhtidel jälgida operatiivsõidukite kiirust, järsku pidurdamist ja kiirendamist. See loob võimaluse avatud ja läbipaistvateks aruteludeks kiirreageerijate ja üldsusega kaitsliku sõidustiili teemal.

4. Tõhusam tegutsemine

Üldiselt aitavad GPS-jälgimisseadmed muuta olemasolevad tööprotsessid tõhusamaks, optimeerides kiirreageerijate marsruute, vähendades kütusekulu, aidates tiimiliikmetel teha teadlikumaid otsuseid ning võimaldades korrapidajatel tiime distantsilt hallata. Sobiv seade võib teha isegi mootori diagnostikat ja kontrollida andureid, et jälgida sõiduki hooldusvajadust.

Chris Penrose’i (AT&T asjade interneti lahenduste president) sõnul annab ettevõtete AT&T, Fleet Complete ja Cradlepoint koostöös hiljuti loodud lahendus FirstNet’i kasutavatele avalikele teenistustele täielikult integreeritud ja tervikliku autopargi haldusvahendi, mis lühendab kiirreageerijate reageerimisaega ja suurendab nende üldist tõhusust.

 

„Mõelge, kui oluline on saata politsei- ja kiirabiautod kiirelt sündmuskohale või saada peaaegu kohe teada koolibussi rikkest. Tänu sellele koostööle saavad kiirreageerijad kõikehõlmava lahenduse, mis aitab hoida paremat ühendust töötajate ja sõidukitega, suurendades meie kõigi turvalisust.“

— Chris Penrose

 

Kui aeg on kriitilise tähtsusega, tuleb operatiivteenistujaid varustada tööriistade ja ressurssidega, mida neil on vaja kiirelt õnnetuskohta jõudmiseks.

Jälgimistehnoloogiad, nagu autopargi GPSjälgimissüsteemid, võivad pakkuda vajalikke reaalajas kasutatavaid asukoha- ja liiklusandmeid. Need annavad tiimidele viivitusteta teavet hädaolukorrast ning võimaldavad kuvada ajaloolisi andmeid, mille põhjal juhtivtöötajad saavad operatiivteenistujatega vestelda ohutu töökeskkonna tagamise teemadel. Autopargi GPS-jälgimine aitab üldisemalt kaasa ka organisatsiooni tulemuslikkusele, suurendades tõhusust, vähendades kütusekulu ja parandades reageerimisaega.

Kui sul tekkis loetu põhjal küsimusi või mõtteid, siis helista meile: +372 682 9500

või kirjuta: myyk@fleetcomplete.eu

  märts 24, 2020     Veiko Strauss