Blogi

square-icon POSTITUSED

Tehnoloogia ja targad lahendused liiguvad selles suunas, et tulevikus on võimalik ennetada liiklusõnnetusi. Aga ka juba praegu on võimalik autojuhtidel saada tagasisidet oma sõidustiili kohta ja seeläbi teha järeldusi, kuidas ohutumalt liigelda.

Ecofleeti (Fleet Complete’i) autopargi haldamise tarkvara võimaldab jälgida kiiruseületamisi, järske pidurdusi ning kiirendusi ja mootori tühikäigul käimist. Nutirakendus koostab kogutud sõitude põhjal statistilise ülevaate, tuues välja juhi sõidukäitumist ilmestavad mustrid. Näiteks näeb mobiilirakendusest, kui palju on valitud perioodil olnud järske pidurdusi ja kuidas see on aja jooksul muutunud. Saadud andmeid on võimalik kasutada autojuhtide koolitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.

GPS-jälgimissüsteemide kasutusele võtmise vajaduse kohta on erinevaid arvamusi, kuid enamik ettevõtteid, kes on lahendusi kasutama hakanud märkavad töötajate harjumuste paranemist. Näiteks on mõni ettevõte ökonoomse sõidustiili jälgimise lahendust kasutanud, et luua töötajate motiveerimissüsteem ja maksta kokkuhoitud kütusekulu arvelt töötajatele lisapreemiat. Mobiilirakendus annab autojuhtidele peale igat sõitu tagasisidet ja juhid saavad oma tulemusi teistega võrrelda ning vaadata, kuidas nende sõidustiil on aja jooksul muutunud.

C.J. Driscoll & Associates poolt tehtud uuringust selgub, et ökonoomse sõidustiili jälgimise süsteemi kasutusele võtmise peamiseks eesmärgiks on motiveerida autojuhte ohutult liiklema. Uuring viidi läbi 508 autopargihalduri seas, kes töötasid näiteks veonduses, teeninduses, avalikus sektoris. Uuringu tulemused võib kokku võtta järgnevalt:

 • 33% uuringus osalejatest tõdesid, et tänu süsteemi juurutamisele vähenes ametiautodega toimunud liiklusõnnetuste arv.
 • 27% autopargi operaatoritest tõid välja, et juhid hakkasid reegleid rohkem jälgima.
 • 17% küsitletutest tõi välja, et peale lahenduse kasutuselevõttu oli neil selge ülevaade, kes vastutab sõidukiga juhtunud õnnetuste eest.
 • 7% küsitletutest lisas, et märgatavalt vähenes kütusekulu.

Ametiõnnetuste vähenemine

Üha enam on hakatud uurima, kuidas tehnoloogia abil õnnetusi ennetada. Võimalusi on erinevaid tulenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast. Kui me räägime ametiautodega toimunud liiklusõnnetustest, siis on võimalik juhtide harjumusi parandada Ecofleeti (Fleet Complete) lahenduste abil. Autopargi haldamise tarkvara abil on võimalik mõõta järske kiirendusi, kiiruseületamisi, äkilisi pidurdusi jpm.

Lisaks on võimalik seadistada meeldetuletusi hoolduste kohta, mis aitavad tagada selle, et liigeldakse töökorras sõidukitega. Fleet Complete tõi hiljuti turule ka uue lahenduse Vision, mille eesmärgiks on videosalvestiste abil parandada autojuhtide käitumisharjumisi.

Samuti on taolised lahendused abiks kindlustusjuhtumite korral ja liiklusõnnetuse detailide korrektsel kaardistamisel. Seega saate olla kindlad, et õnnetusjuhtumi kohta on olemas korrektsed tõendid.

GPS-jälgimislahenduse eelised:

 • Õnnetuste arvu vähenemine
 • Rikete vähenemine ja selge ülevaade hooldustest
 • Ettevõtte maine kujundamine eeskujulike liiklejate abil
 • Kokkuhoid kütusekulult
 • Vahend juhtide koolitamiseks
 • Turvalisemasse liikluskeskkonda panustamine
 • Õnnetuste dokumenteerimine ja usaldusväärsuse kasvatamine

 

Driver Score

 

Autopargi haldamise üks osa on ka autojuhtide turvalisuse tagamine

Tervikliku autopargi haldamise üks osa on ka juhtide turvalisuse tagamine ja Ecofleeti (Fleet Complete’i) tarkvara aitab seda saavutada. Oleme loonud lahendused vastavalt klientide tagasisidemele ja reaalsetele vajadustele, et aidata neil autoparki ja mobiilseid töötajaid paremini juhtida. Mänguline lähenemine sõiduharjumuste kaardistamiseks mobiilrakenduse abil aitab tõsta juhtide teadlikkust ja ehk ka hoida ära mõne liiklusõnnetuse.

   sept 19, 2019     Janne Beeken