Blogi

square-icon POSTITUSED

Mis on peamised tegurid, mis autoparkide arengut Euroopas mõjutavad ja millel tasuks silm peal hoida?  Panime oma kogemuse põhjal kirja peamised tegurid, mis mõjutavad ettevõtteid, kus autopark on kriitiline osa ärist.

Turgu mõjutavad tegurid

Euroopa turg on mitmekülgne ja igas riigis on oma iseärasused, kuid üldjoontes on neli põhilist näitajat, mida tasub põhjalikumalt vaadelda ja analüüsida. Need samad näitajad on ka Berg Insight oma raportites välja toonud.

  • Makroökonoomilised tegurid
  • Euroopa Liidu regulatsioonid
  • Konkurents
  • Tehnoloogia

Makroökonoomika

Majanduse areng on otsene valdkonna mõjutaja. Üks näitaja, mida tasub vaadelda on Maanteeameti registrisse lisatud autode arv ja muutus erinevate aastate lõikes. Ametiautode arv on Euroopas viimasel ajal kasvanud ja hetkel ei ole näha ka langust. Samuti ootavad autotootjat jätkuvat kasvu ka autode müügis. Seega võib järeldada, et masinapargid Euroopas pigem kasvavad kui kahanevad ja kõik, kelle töö on seotud autopargijuhtimisega võivad üsna kindlad olla, et nende teadmisi on tööturul vaja. Küll aga oodata protsesside digitaliseerimist ja tööülesannete sisulist muutumist.

Teine oluline tegur selles valdkonnas on kindlasti kütuse hind. Kõrged kütusehinnad panevad ettevõtteid ühe enam mõtlema sellele, kuidas saaks kütust kokku hoida. Ökonoomne sõidustiil aitab teadupärast vähendada kütusekulu ja autopargi halduse tarkvara aitab seda hinnata. Autopargi haldamise süsteem võimaldab kaardistada kiiruse ületusi, järske kiirendusi ja pidurdusi, äkilisi pööramisi ja mootori tühikäigul käimist. Auto tühikäigul seismise vältimine on üks lihtsamaid viise, kuidas kulusid kokku hoida. Kui auto mootor töötab kaks minutit tühikäigul, tarbib sõiduk umbes sama koguse kütust kui ühe kilomeetri pikkuse vahemaa läbimisel. Kui mootor seisab tühikäigul tund aega, tarbib see umbes sama palju kütust kui 40 km läbimisel.

Regulatsioonid

Euroopa Liidu direktiivid mõjutavad suuresti just veondusettevõtteid. Oluline muudatus on olnud digitaalse tahhograafi nõue ja ranged reeglid töö- ja puhkeaja jälgimisel, mille puhul on abiks automaatne tahhograafiandmete allalaadimise lahendus. Samuti tasuks jälgida arenguid seoses mobiilsuspaketiga ja selle mõju maanteetranspordi arengule Euroopa Liidus.   

Euroopa Liit reguleerib ka veetava riknemisohtliku kauba vedamise jälgimist, et tagada toiduohutus ja nõuetekohasus toidu vedamisel. Näiteks, kui ettevõte transpordib eritemperatuuri vajavat toitu, peavad olema kajastatud tegevused, millega transpordi ajal tagatakse toidu temperatuuri tõusmine mitte üle lubatud piiri. Siinkohal on jällegi kasu autopargihalduse lahendustest, mis andurite abil edastavad reaalaajas informatsiooni haagises oleva temperatuurikohta.

Samuti on seadusega reguleeritud  ametiautode kasutamise kord ja erisoodustusmaksu nõue. Need nõuded on lahti seletatud meie varasemas blogis "Uus ametiauto maksustamise kord".

Konkurents ja tehnoloogia

Tihe konkurents ja hinnasurve mõjutab pea igas tegevusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Seetõttu on oluline võimalikult efektiivselt kogu liikuvat tööjõudu ja autoparki hallata. Üks võimalus konkurentidest eristuda on protsesside automatiseerimine ja seeläbi kiirema ja kasutajasõbralikuma teenuse pakkumine. Seda võimaldab näiteks digitaalne tööülesannete juhtimine ja aruandluse digitaliseerimine. Iga kokkuhoitud minut paberite käsitsi täitmise pealt võimaldab rohkem ega pühendada klientidele. Samuti kui iga töö kohta on olemas digitaalsed logid, ei saa tekkida möödarääkimis.

Uuematesse autodesse on juba GPS-põhised lahenduses sisse ehitatud ja tulevik liigub selles suunas, et autopargi halduse lahendused on loomulik osa, mida soovi korral saab mugavalt lihtsalt „sisse lülitada“.  Digitaliseerimine on autopargihalduse suunanäitaja ja sidumine teiste tarkvaalahendustega, näiteks kliendihaldustarkvaraga; võimaldab ettevõttel protsesse efektiivsemaks muuta.

Autopargi halduse tarkvara peetakse tihti maanteetranspordi pärusmaaks, kuna seda nõuavad ka regulatsioonid. Kuid surve pakkuda kliendile parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenust, on paljusid teisi autoparke omavaid ettevõtteid mõjutanud ja nad on otsustanud autopargi halduse tarkvara kasutama hakata.  

  sept 19, 2019     Janne Beeken